Besøk siden
03.11.09


Aktuelle nyheter på Addison.no
 

Side 1 av 18   >  >>

12. December kl. 16:51

Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison Forening og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter med Cushings sykdom og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaer som vil bli tatt opp:

- sykdom og behandling

- Psykiatriske og kognitive effekter av høyt kortisol, på kort og lang sikt.

- mestring

- Sex og samliv

- rettigheter

- informasjon om Morbus Addison Forening

- fysioterapi

 


4. December kl. 15:49

Barken nr. 3 er  klar for trykking. Normalt skal bladet være i postkassen før jul.  Flere ønsker nå å få tilsendt medlemsbladet digitalt. De får det allerede nå.

I bladet kan du lese om CAH pg historien til et medlem med CAH og flere andre historier.

Denne gang legger vi deler av Barken ut på hjemmesiden. Medlemmer får tilsendt hele bladet.

Du kan lese deler av bladet her.

 

 

 

 

 


8. August kl. 14:02

Barken nr. 2, 2016 er sendt til trykkeriet. Det tar vanligvis to til tre uker før bladet er i postkassen. Allerede nå kan du lese Barken her på hjemmesiden.

Bladet inneholder svar på spørsmål til legem. Du kan lese historien om en ung offshorearbeider som fikk addison og hennes kamp for å fortsatt få lov å arbeide offshore. I bladet finnes det en artikkel om hypofysehormonet oxytrocin. Det er en artikkel om Stine som har addison. Tidligere i år fødte hun en datter.

Bladet inneholder mye merspennende lesning.

 

 

 

 

 

 

 


14. February kl. 12:07

Alle  er velkommen til  å bli medlem av Morbus Addison Forening. Dette gjelder både personer med en av våre diagnoser og pårørende til medlemmer. 

For oss med en alvorlig diagnose, kan det være svært nyttig at pårørende vet hvordan de kan hjelpe. 

Medlemmer vil kunne delta på kurs og arrangementer i regi av foreningen. I tillegg mottar de medlemsblad. 

Om det er flere individuelle medlemmer i samme bosted, har vi laget en rabattordning.

 Det første medlemmet vil betale kr 350,- i kontingent for 2016.

Hvert medlem i tillegg vil betale kr 100,- i kontingent for 2016.

 


4. December kl. 03:48

Lærings- og mestringssenteret arrangerer mestringskurs for mennesker med akromegali og deres pårørende

.Kurset er 18. og 19. februar.

Påmeldingfristen er 30. januar.

Se mer informasjon om kurset her.

Se brosjyre om arrangementet her.

 

 

 

 

 


Hva skjer...