Besøk siden
03.11.09


Ønsker du å snakke med noen?

Vi har medlemmer som har levd med diagnosene i mange år. Noen er i jobb, andre dyrker sine interesser. Felles for dem er at de har sagt ja til å bli ringt opp av personer som har spørsmål i forhold til det å leve med diagnosene.

 De venter på at du skal ringe. Vi kaller dem likemenn/likepersoner. Medlemmene har gått på kurs for å bli likemenn/likepersoner. Likemenn/likepersoner har taushetsplikt.

 Du trenger ikke være medlem av Morbus Addison Forening for å ringe.

Oversikt over alle likemenn

 Her finner du litteratur om likemannsordningen/likepersonsordningen

Å være i samme båt – Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner
Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Hva skjer...