Besøk siden
03.11.09


Bidra til forskning på addison


Professor Eystein S. Husebye og hans team på Haukeland sykehus forsker på Addisons sykdom. Nå kan du hjelpe ham i dette arbeidet. De ønsker å registrere alle med primær addison i hele landet. Dette registeret heter: ”Registeret for organspesifikke autoimmune sjukdommar” (ROAS). Formålet med registeret er å være et redskap for forskning og øke kunnskap om autoimmune sykdommer. 

Vi anbefaler alle med primær addison å registrere seg i registeret. 

Her er linken til registeret.

Hva skjer...