Besøk siden
03.11.09


12. December kl. 16:51

Mestringskurs cushing


Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison Forening og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter med Cushings sykdom og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaer som vil bli tatt opp:

- sykdom og behandling

- Psykiatriske og kognitive effekter av høyt kortisol, på kort og lang sikt.

- mestring

- Sex og samliv

- rettigheter

- informasjon om Morbus Addison Forening

- fysioterapi

 


Postet av: Øyvind Lindland

Kurset går over to dager og avholdes 16. og 17. februar 2017. Påmeldingsfrist er satt til 13. januar 2017.

Egenandel kr 345,- (gjelder kun pasient, pårørende er gratis. Har du frikort trenger du ikke betale)

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr 292,- tur/retur. Pasientreiser dekker også overnatting kr 535,- + kost kr 210,- pr person pr døgn. Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset.

For mer informasjon og påmelding kan du kontakte: Lærings- og mestringssenteret, Rikshospitalet v/Guro Skottene. Telefon: 23 07 08 20, eller du kan sende en epost til Lmskkt@ous-hf.no.Q


Legg til kommentar

Legg til kommentar


Kode i bildet:
Tittel:
Ditt navn(*):
Epost:
Svar varsling:
Nettsted:
Kommentar(*):
 

Hva skjer...