Besøk siden
03.11.09


Aktuelle nyheter på Addison.no

 

12. December kl. 16:51

Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison Forening og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter med Cushings sykdom og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaer som vil bli tatt opp:

- sykdom og behandling

- Psykiatriske og kognitive effekter av høyt kortisol, på kort og lang sikt.

- mestring

- Sex og samliv

- rettigheter

- informasjon om Morbus Addison Forening

- fysioterapi

 


Hva skjer...