Besøk siden
03.11.09


Aktuelle nyheter på Addison.no

 

13. March kl. 20:21

Barken nr. 1  er klar for å sendes til trykkeriet. Medlemsbladet inneholder invitasjon til medlemskonferansen 26.-28. august i Kristiansand og mange spennende artikler:

Fysisk aktivitet og kortison
Erfaring med Plenadren
Samling i familienettverket
Mye mer

Barken er i postkassen i første halvdel av april. Imens kan du lese bladet her.

 

Etter planen skulle Barken vært i postkassen til medlemmene, men den er litt forsinket pga. sykdom.

 


14. February kl. 12:07

Alle  er velkommen til  å bli medlem av Morbus Addison Forening. Dette gjelder både personer med en av våre diagnoser og pårørende til medlemmer. 

For oss med en alvorlig diagnose, kan det være svært nyttig at pårørende vet hvordan de kan hjelpe. 

Medlemmer vil kunne delta på kurs og arrangementer i regi av foreningen. I tillegg mottar de medlemsblad. 

Om det er flere individuelle medlemmer i samme bosted, har vi laget en rabattordning.

 Det første medlemmet vil betale kr 350,- i kontingent for 2016.

Hvert medlem i tillegg vil betale kr 100,- i kontingent for 2016.

 


Hva skjer...