Besøk siden
03.11.09


Aktuelle nyheter på Addison.no

 

12. December kl. 16:51

Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, samarbeider med Morbus Addison Forening og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasienter med Cushings sykdom og deres pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient vil dele sine erfaringer. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaer som vil bli tatt opp:

- sykdom og behandling

- Psykiatriske og kognitive effekter av høyt kortisol, på kort og lang sikt.

- mestring

- Sex og samliv

- rettigheter

- informasjon om Morbus Addison Forening

- fysioterapi

 


4. December kl. 15:49

Barken nr. 3 er  klar for trykking. Normalt skal bladet være i postkassen før jul.  Flere ønsker nå å få tilsendt medlemsbladet digitalt. De får det allerede nå.

I bladet kan du lese om CAH pg historien til et medlem med CAH og flere andre historier.

Denne gang legger vi deler av Barken ut på hjemmesiden. Medlemmer får tilsendt hele bladet.

Du kan lese deler av bladet her.

 

 

 

 

 


Hva skjer...